Với doi song an toàn, chất lượng dao tao toan dien và chế độ phuc loi xã hội thú vị. Úc xung dan là diem den thích hợp để học tập, lam viec và đi định cư Úc lâu dài. Tuy nhiên, bạn cần phải nam ro những yêu cầu dinh cu o Uc quan trọng nhất để có thể de dang hoan thanh được y dinh này. Bài viết dưới đây sẽ giúp đỡ bạn có một cái nhìn tong quan nhất về van de đang lo lắng này.

Phần 1: Tieu chi dinh cu o Uc sau khi đi du học

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 2

Chính phủ Úc chap nhan du hoc sinh sau khi tốt nghiệp với khóa học kéo dài 2 năm trở lên sẽ được o lai Úc lam viec từ 18 tháng đến 4 năm tùy theo nhóm công việc. Trong khoảng thời gian đó, neu tim kiem được chủ bảo trợ, du hoc sinh có thể được trở thành thuong tru nhan và khả năng trở thành cong dan Úc trở nên rộng mở hơn. Điều kiện dinh cu Uc sau khi du học là

 • Vì Úc là dat nuoc nói tiếng Anh nên yeu cau năng lực tiếng Anh tốt để có thể làm việc tai Úc
 • Có kinh nghiệm và nghề nghiệp lam viec cao
 • Tham gia khoa hoc nganh nghe ở những truong của Úc, nhất là những lĩnh vực xã hội như chăm sóc trẻ, kỹ sư cơ khí, chuyên viên công nghệ thông tin, nha sy,…
 • Hieu biet sâu sắc về văn hóa và phong cach đi làm tại Úc
 • Chon lua chuong trinh hoc vừa hoc lý thuyết đan xen thực hành và đi thực tập để tích lũy ky nang trong thời gian đi học

Phần 2: Yêu cầu đi định cư Úc dien hôn nhân với cong dan Úc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 3

Định cư Úc hình thức hôn nhân cho phép vợ/chồng của cư dân, cư dân New Zealand, nguoi thuong tru Úc được bao tro den Úc song cùng. Để được cấp visa, ứng cử viên cần phải dam bao thỏa mãn các dieu kien dinh cu o Uc hình thức kết hôn sau

2.1 Yêu cầu định cư Úc đối với ứng viên

 • Hơn 18 tuổi
 • Có mối liên hệ có thuc với người bao ho
 • Có người bảo hộ là thuong tru nhan hay công dân Úc
 • Phải có dự định ket hon với người bao lanh
 • Thỏa mãn nhung tiêu chí về tai lieu bản thân và sức khỏe

2.2 Điều kiện dinh cu Uc đối với người bao lanh

 • Có dự định ket hon với ung cu vien
 • Chưa bảo hộ quá 2 thân nhân khác vào Úc theo hình thức vợ/chồng
 • Là cong dan hoac người thường trú Úc
 • Chưa bao ho cho vợ/chồng hay được bao ho theo diện này trong 5 năm tro lai

Phần 3: Yeu cau đi định cư Úc theo dien nghề nghiệp

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 4

Định cư Úchình thức tay nghe dung cho những ứng cử viên có bang cap và kinh nghiem làm việc thuộc nhóm chuyên ngành được cho phép định cư ở Úc. Theo dieu kien của Bộ lưu trú Úc, ung vien cần phải đạt it nhat 60 điểm để xin cấp thi thuc (ứng dụng với các subclass 189, 190 và 489). Dieu kien dinh cu Uc dien nghe nghiep chi tiết như sau

 • Dưới 45 tuổi với tai lieu tư pháp và suc khoe tốt
 • Được mời nộp hồ sơ
 • Trải qua đánh giá nghề nghiệp từ đơn vị xem xet nghề nghiệp
 • The hien nghe nghiep lam viec nằm ở danh muc ngành nghề uu tien trung và dài hạn
 • Thanh tich tieng Anh thanh thao đạt ít nhất IELTS 6.0
 • Đạt it nhat 60 điểm theo thang điểm Bộ cư trú Úc
 • Được nhận định nghề nghề nghiệp phu hop với vị trí cong viec đó

Phần 4: Điều kiện di dinh cu Uc theo dien đầu tư

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 5

Định cư tại Úc theo hinh thuc đầu tư cho phép ứng cử viên và nhung thành viên trong gia đình (vợ/chồng, con dưới 18 tuổi) được học hành, song và đi làm lâu dài o Úc. Nhung, ung cu vien cũng phải dong gop nhung kinh nghiệm, kiến thức về dau tu và sự phong phu nguồn vốn cho dat nuoc Úc. Để tham gia chinh sach này, ứng viên và gia đình cũng phải thỏa mãn những điều kiện đi định cư Úc sau

 • nhỏ hơn 55 tuổi và đạt ít nhất 65 điểm trong thang điểm của Úc
 • Co co phan trong công ty mà doanh nhân sẽ điều hành ở Úc
 • Phải có sự nghiệp kinh doanh thành công
 • So huu cổ phần từ cong ty đang hoạt động thuận lợi it nhat 2 năm trước thoi gian cấp thu tài trợ
 • Không có bat cu khoản nợ nào còn tồn đọng với chính phủ Úc
 • Chưa từng tham dự bất cứ hoạt động phạm tội nào

Phần 5: Dieu kien di dinh cu Uc theo dien bảo hộ

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 6

Hiện tại, dinh cu Uc theo hình thức bao ho chủ yếu theo hướng bảo lãnh công ty và bao lanh sum họp thân nhân. Trong đó, dieu kien dinh cu uc cụ thể như sau:

5.1 Dieu kien đi định cư Úc đối với ung vien

 • ít hơn 45 tuổi
 • Có toi thieu 3 năm kinh nghiem đi làm trước khi nộp đơn
 • Được xac dinh nganh nghe ly tuong với vị trí tuyển dụng
 • Có ky nang Anh ngu đạt IELTS ít nhất 5.0

5.2 Tiêu chí di dinh cu Uc đối với doanh nghiep

 • doanh nghiep phải hoạt động hop phap o Úc
 • Có de nghi tuyen chon lâu dài với nhân công
 • Vị trí tuyen dung phải là vị trí toàn thời gian và còn trống trong ít nhất 3 năm
 • Nghề nghiệp tuyển chọn có trong danh muc nganh nghe uu ai SOL
 • Có nguyện vọng bổ nhiệm vào vị trí trong cong ty

Thông qua các tin tuc quan trong về tieu chi định cư Úc trên, dam bao sẽ giúp bạn có su chuan bi đầy đủ và một kế hoạch chính xác nhất. Từ đó de dang dat được mong muon sang Úc đi định cư thoi gian dai và phát triển tương lai bền vững. Mat khac, chúng tôi còn cung cap các
những hinh thuc đi định cư Úc thông dụng nhất để bạn và gia đình của mình có sự lựa chọn thich hop nhất.